PROCEDURA ZABIEGU OZONOWANIA

OBJAŚNIENIE:

– ppm ( jedna cząstka na milion)

– Czas połowicznego rozpadu czyli rozpad połowy cząstek wyprodukowanego ozonu w powietrzu w zależności od temperatury

Temperatura ()

Okres półtrwania (powietrze)

20

20 minut

 

WAŻNE: Ozon jest szkodliwy dla ludzi oraz zwierząt i roślin! Dlatego przed każdym przygotowaniem do ozonowania należy przygotować pomieszczenie poprzez usuniecie zwierząt, roślin oraz przede wszystkim ludzi.

Normy ilości/stężenia ozonu wynoszą: 0,1ppm 8 h 0,3 ppm 15 min.

 

Pierwsze objawy zatrucia ozonem u ludzi to kaszel, podrażnienie oczu, ból głowy. W przypadku zatrucia należy wyjść na dwór i dobrze się przwietrzyć.

 

Ozonowanie krok po kroku.

1.      Ozonatory powinny być dobrane odpowiednio do powierzchni/kubatury pomieszczeń.

2.      Ozonatory powinny zostać ustawione wysoko tj. min 1m nad podłogą.

3.      Pomieszczenie powinny być szczelne

4.      Pomieszczenia ozonowane powinny być wolne od:

a.      Zwierząt

b.      Ludzi

c.       Roślin

5.      Na zakończenie powinno się dobrze przewietrzyć pomieszczenia.

6.      W czasie ozonowanie powinno się na bieżąco sprawdzać stężenie.

7.      W czasie ozonowanie nie powinno się przebywać w pomieszczeniach lub powinno się używać specjalnych masek pełno twarzowych.

8.      Wietrzymy pomieszczenie do uzyskania bezpiecznego stężenia czyli 0,1 ppm.

 

UWAGI: Zapach ozonu utrzymujący się po zabiegu nie świadczy o jego obecności, a pojawiająca się mgła jest naturalnym zjawiskiem spowodowanym reakcją ozonu z lotnymi związkami organicznymi.

CZAS OZONOWANIA? Kiedy i jak długo ozonować?

Każdy przypadek musi być rozważony osobno, tzn. ozonujemy do skutku. W przypadku usuwanie zapachów czas i ilość procesów od jego intensywności, jak głęboko wniknął itp. Ozonowanie pomieszczeń czasem trwa 1h ale w niektórych przypadkach może się wydłużyć do 12h. Stosunkowo łatwe zapachy takie jak dym papierosowy, przypalona potrawa, zapachy które wniknęły w ściany drogą powietrzną. Znacznie trudniej usuwa się mocz, rozlane substancje czy inne zapachy powstałe w skutek wniknięcia substancji płynnych w podłogę, ściany.

 

DEZYNFEKCJA a czas ozonowania?

  Przy stężeniu 2 ppm to 3h

·        Przy stężeniu 3 ppm to 2h

·        Przy stężeniu 5 ppm to 1,5h

Jak na ozonowanie zareaguje wyposażenie pomieszczeń?

Ozon jest utleniaczem i przyśpiesza starzenie się mebli, stali i innego wyposażenia.

Przy typowym ozonowaniu trwającym 2-3h, ozon nie ma wpływu na wyposażenie pomieszczenia.

 Odgrzybianie a czas ozonowania?

Ozon działa powierzchniowo dlatego nie usunie grzyba z wnętrz ścian. Zatem najpierw trzeba użyć środka grzybobójczego a dopiero później przeprowadzić ozonowanie.

 

Jak obliczyć stężenie ozonu w pomieszczeniu przy pracy ozonatora?

Dla ozonatora 10g/h w pomieszczeniu o kubaturze 200m3 w ciągu godziny zostanie wyprodukowane 10 000 mg ozonu. Czyli na m3 będzie go

10 000mg O3/200m3 = 50mg O3/m3

Czyli wynik dzielimy przez 3 (20minut/60minut)

50mg O3/m3  / 3 = 16,6 mg O3/m3 

Dla ozonu 1 ppm = 2,14 mg O3/m3

A zatem 16,6 mg O3/m3  / 2,14 = 7,78ppm

 

Czas [min]

120

Ozonator [g/h]

2

Wysokość [2m]

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Powierzchnia [m2]

10

20

30

40

50

60

Kubatura [m3]

25

50

75

100

125

150

Stężenie [ppm]

6,23053

3,115265

2,076843

1,557632

1,246106

1,038422

 

Czas [min]

120

Ozonator [g/h]

5

Wysokość [2m]

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Powierzchnia [m2]

10

20

30

40

50

100

Kubatura [m3]

27

54

81

108

135

270

Stężenie [ppm]

14,42252

7,211261

4,807507

3,605631

2,884504

1,442252

 

Czas [min]

120

Ozonator [g/h]

120

Wysokość [2m]

4

4

4

4

4

4

Powierzchnia [m2]

400

600

800

1000

1200

1400

Kubatura [m3]

1600

2400

3200

4000

4800

5600

Stężenie [ppm]

5,841121

3,894081

2,920561

2,336449

1,94704

1,668892